tàu chở dầu nhôm
lợi thế của của chúng tôi xe tải thùng nhôm

tỷ trọng hợp kim nhôm là nhỏ, chữ thập lớn - mặt cắt dầm đùn đúc, độ bền cao nhiều hơn 4 tấn nhẹ hơn thùng thép carbon tương tự xe tải, Hơn 20 phần trăm hơn thùng thép carbon xe tải Vì cái bể hợp kim nhôm nhẹ hơn cái thép cacbon xe tăng, cái tiêu thụ nhiên liệu và độ mòn của lốp xe phương tiện giao thông được giảm, do đó hoạt động hàng ngày và giảm chi phí bảo tr

Tổng cộng

1

Trang

Whatsapp : 8613666007515