Trailer xi măng số lượng lớn
Cần bán xe trailer xi măng khô

Trailer Tanker xi măng số lượng lớn, còn được gọi là Bulker Trailer xi măng, khí nén Tàu chở dầu. Trailer tàu chở xi măng số lượng lớn được sử dụng để vận chuyển các loại tải lượng lớn khô như bột, xi măng, tro, vv

Trailer Tanker xi măng số lượng lớn được sử dụng chủ yếu là 40c
Trang đầu tiên

1

2 >> Trang cuối Tổng cộng

2

Trang

Whatsapp : 8613666007515