trailer xi măng số lượng lớn
trailer tàu chở xi măng số lượng lớn, còn được gọi là trailer xi măng bulker, tàu chở dầu khí nén. rơ moóc tàu chở xi măng số lượng lớn được sử dụng để vận chuyển các loại tải trọng khô như bột, xi măng, tro, vv
trailer tàu chở xi măng số lượng lớn được sử dụng chủ yếu là 40cbm và công suất tàu chở xi măng số lượng lớn có thể được thiết kế từ 30cbm đến 60cbm
Tổng cộng

1

Trang

Whatsapp : 8613666007515