xe chở dầu

một số loại rơ moóc chở xăng dầu các loại bán với giá thỏa đáng

tàu chở dầu bán - rơ moóc được sử dụng mang các loại hàng hóa chất như nhiên liệu, dầu, dầu diesel, máy bay phản lực A - 1, nhựa đường, etanol

công suất tàu chở dầu bán - xe đầu kéo là từ 30.000 lít đến 50.000 lít

<
Trang đầu tiên

1

2 3 >> Trang cuối Tổng cộng

3

Trang

Whatsapp : 8613666007515